Agri & food

Agri & food

Jenx is een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in Agri & Food. Vanuit ons bureau op de campus van de Wageningen Universiteit werken we dagelijks aan het overbruggen van kloven tussen producent en consument. Door onze kennis over de markt en van het communicatievak te combineren ondersteunen we bedrijven in de dialoog met overheden, sector, pers, publiek en de eigen achterban. Jenx werkt onder andere voor Nederlands grootste koffiebrander, de grootste paneermeel-fabriek en een agrarisch advocatenkantoor. Onder het label Visofvis is Jenx zeer actief in de visserijsector.

Projecten