Public Relations

Public Relations

Public relations gaat over identiteit en imago, interne en externe communicatie, gewenste en ongewenste contacten met publieksgroepen en perscontacten. Jenx zorgt ervoor dat de uiteindelijke opinievorming in lijn is met de vooraf gestelde PR-doelen. Onze adviseurs bouwen aan de relaties met uw publiek, met een slimme strategie en een nauwgezette uitvoering. Zij weten wat journalisten willen weten en verzorgen de contacten tussen u en de media.  Jenx draagt zorg voor mediatraining van woordvoerders, formuleert kernboodschappen, schrijft persberichten en brengt het nieuws onder de aandacht van de juiste journalisten.

Projecten