Symposium Duurzaamheid

Symposium Duurzaamheid

OnlangsĀ organiseerde Visofvis een symposium op de Campus van de Universiteit van Wageningen. Stakeholders van de palingsector, afkomstig van ministeries, waterschappen, natuurorganisaties, Sportvisserij Nederland, waren aanwezig. Zij kregen een presentatie van de uitkomsten van een onderzoek naar de manier waarop de sector de impact van kweek en visserij op de palingstand tot nul kan terugbrengen.

Visofvis was verantwoordelijk voor de inhoudelijkebegeleiding van het symposium en voor de algehele uitvoering, waaronder uitnodiging, presentatie, catering en communicatie.

Projecten