Paling over de dijk

Paling over de dijk

Jaarlijks wordt er paling over de dijk gezet in totaal zes provincies (Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland). Beroepsvissers vangen de geslachtsrijpe palingen (schieralen) vlak voor de pompen van gemalen en waterkrachtcentrales weg en zetten deze achter de waterbarrières weer uit, waardoor ze kunnen ontsnappen naar open zee. Zo kunnen de palingen voor nageslacht zorgen en komt er uiteindelijk weer meer jonge paling naar Nederland. Want zolang de onneembare waterbarrières niet worden aangepast, kunnen ze er niet zelf langs en zijn ze voor overleving en voortplanting afhankelijk van menselijke hulp.

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, energiebedrijven, waterschappen, provincies) zijn bezorgd over de lage stand van paling in de binnenwateren van Nederland. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en paling er zelf niet langs kan, wordt met het project “Paling Over De Dijk” een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de palingstand.

Projecten