Onderzoek effect dioxines

Onderzoek effect dioxines

Paling is gezond vanwege zijn goede vetzuren. In het verleden echter, werden er in bepaalde gebieden schadelijke stoffen in paling aangetroffen, waarvan dioxines de meest bekende zijn. De verwachting is dat door regelmatige consumptie van die verontreinigde paling deze stoffen zich ook in de mens hebben opgebouwd.

Het is echter nog nooit onderzocht of mensen die vaak verontreinigde paling aten ook daadwerkelijk verhoogde concentraties van deze stoffen in het bloed hebben, en in hoeverre er nadelige gezondheidseffecten te vinden zijn van deze verontreinigingen. Om dit te bestuderen starten we dit wetenschappelijke onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.

Projecten